TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM
  Tin Nội bộ   Ngày 14/01/2017, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh doanh văn hóa xã năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017
Ngày 14/01/2017, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh doanh văn hóa xã năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

  Năm 2016, tổng doanh thu của văn hóa xã trong toàn Bưu điện tỉnh Hà Nam đạt 10,9 tỷ, bằng 11% tổng doanh thu toàn Bưu điện tỉnh. Doanh thu bình quân đạt 908.000.000 đ/tháng, bằng 108% kế hoạch Tổng công ty giao, tăng trưởng 33% so với thực hiện năm 2015, trong đó các nhóm dịch vụ BCCP,TCBC và PPTT đều vượt kế hoạch giao.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Nam trao giấy khen cho các điểm BĐVHX có thành tích xuất sắc năm 2016

Có được kết quả trên, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thúc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại các điểm BĐVHX, tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục rà soát con người, đặc biệt tổ chức nhiều chương trình thi đua, các buổi ra quân bán hàng, hội thảo khách hàng tại địa bàn xã, ban hành và điều chỉnh bổ sung nhiều cơ chế khuyến khích nhân viên phát triển tại các điểm BĐVHX…

Với những kết quả đạt được tại các điểm Bưu điện VHX trong năm 2016, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tặng giấy khen cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới hoạt động tại các điểm BĐVHX năm 2016” và tặng giấy khen cho 06 điểm BĐVHX có thành tích cao nhất trong việc kinh doanh tại điểm BĐVHX năm 2016, biểu dương nhiều điểm BĐVHX đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

            Tại hội nghị, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã giao kế hoạch năm 2017 trực tiếp cho từng điểm BĐVHX và triển khai cơ chế tới toàn thể nhân viên VHX; phát động phong trào thi đua năm 2017 với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh năm đã đề ra.

Thúy Hồng
 Các tin đã đưa
  Ngày 10/3/2018, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giao nhiệm vụ cho 7 Trưởng Bưu điện văn hóa xã và phổ biến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách đối với Trưởng Bưu điện –Văn hóa xã. (12/03)
  Ngày 18/01/2018, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (24/01)
  Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Nam Tổ chức Đại hội Công đoàn Bưu điện tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2022 (09/10)
  Tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. (04/08)
  BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM  TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN VĂN HÓA XÃ  VÀ BƯU TÁ XÃ (21/07)
  Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm (18/07)
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (19/06)
  Bưu điện tỉnh Hà Nam và Hội LHPN tỉnh Hà Nam ký thỏa thuận hợp tác (31/05)
  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thống kê tỉnh Hà Nam và Bưu điện tỉnh Hà Nam (21/04)
  Bưu điện tỉnh Hà Nam Tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017 (21/04)
Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 10/04/2015
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.8
2- Kỳ hạn 24 tháng7.2
3- Kỳ hạn 36 tháng7.4
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 12
Lượt truy cập thứ: 534053