TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY


 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

B. Nguyễn Thị Thu Hường ĐT: 0351 3840.133 DĐ: 0913.068.898
PGĐ Ô. Trịnh Văn Giang  ĐT: 0351 3840.567   DĐ: 0913.289.113
Phòng Tổ chức - Hành chính
TP B. Nguyễn Thị Hương Giang  ĐT: 0351 3826.888 DĐ: 0912.814.536
PP Ô. Nguyễn Trọng Tài  ĐT: 0351 3851.957 DĐ: 0915.278.444
Phòng Kế toán TKTC
TP B. Nguyễn Thị Đào ĐT: 0351 3853.888 DĐ: 0913.289.162
PP Ô. Bùi Anh Tuấn ĐT: 0351 3854.113 DĐ: 0913.549.798
 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
PP Ô. Phạm Kim Bình ĐT: 0351 3681.525   DĐ: 0915.132.799
    Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
PPPT B. Bùi Thị Tuyết Hạnh   ĐT: 0315 3844.305  DĐ: 0915.278.405
PP Ô. Nguyễn Tuấn Hùng  ĐT: 0351 3843.373  DĐ: 0912.429.828
Trung tâm Giao dịch - Khai thác - Vận chuyển
TTT B. Vũ Thị Thanh Xuân ĐT: 0351 3853.905 DĐ: 0913.289.566
PTT B. Nguyễn Thị Tuyết  ĐT: 0351 3854.910 DĐ: 0912.444.100
PTT B. Lê Thị Bích Ngân ĐT: 0351 3829.000  DĐ: 0912.787.989 
PTT B. Lại Thị Giáng Hương ĐT: 0351 3843.501  DĐ: 0915.612.799 
Bưu điện huyện Bình Lục
B. Nguyễn Thị Hằng ĐT: 0351 3860.479  DĐ: 0915.612.378 
PGĐ B. Dương Quế Anh    
Bưu điện huyện Duy Tiên
Ô. Nguyễn Khải Hoàn ĐT: 0351 3611.999  DĐ: 0912.078.906 
PGĐ B. Đinh Thị Song Thanh   DĐ: 0912.877.007
Bưu điện huyện Lý Nhân
Ô. Đinh Quý Sơn ĐT: 0351 3870.001  DĐ: 0913.289.088
Bưu điện huyện Kim Bảng
Ô. Nguyễn Mạnh Cường ĐT: 0351 3515.688  DĐ: 0915.608.688 
PGĐ B. Trần Thị Liễu    DĐ: 0917.249.515
Bưu điện huyện Thanh Liêm
B. Nguyễn Thị Tám ĐT: 0351 3880.162  DĐ: 0915.611.779 
PGĐ B.Phạm Kiều Anh ĐT: 0351 3770.770  DĐ: 0912.927.929

 

Bưu điện tỉnh Hà Nam
Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 10/04/2015
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.8
2- Kỳ hạn 24 tháng7.2
3- Kỳ hạn 36 tháng7.4
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 6
Lượt truy cập thứ: 618346