TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY


 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

PGĐPT B. Nguyễn Thị Thu Hường ĐT: 0351 3840.133 DĐ: 0913.068.898
PGĐ Ô. Trịnh Văn Giang  ĐT: 0351 3840.567   DĐ: 0913.289.113
Phòng Tổ chức - Hành chính
TP B. Nguyễn Thị Hương Giang  ĐT: 0351 3826.888 DĐ: 0912.814.536
PP Ô. Nguyễn Trọng Tài  ĐT: 0351 3851.957 DĐ: 0915.278.444
Phòng Kế toán TKTC
TP B. Nguyễn Thị Đào ĐT: 0351 3853.888 DĐ: 0913.289.162
PP Ô. Bùi Anh Tuấn ĐT: 0351 3854.113 DĐ: 0913.549.798
 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
PP Ô. Phạm Kim Bình ĐT: 0351 3681.525   DĐ: 0915.132.799
    Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
PPPT B. Bùi Thị Tuyết Hạnh   ĐT: 0315 3844.305  DĐ: 0915.278.405
PP Ô. Nguyễn Tuấn Hùng  ĐT: 0351 3843.373  DĐ: 0912.429.828
Trung tâm Giao dịch - Khai thác - Vận chuyển
TTT B. Vũ Thị Thanh Xuân ĐT: 0351 3853.905 DĐ: 0913.289.566
PTT B. Nguyễn Thị Tuyết  ĐT: 0351 3854.910 DĐ: 0912.444.100
PTT B. Lê Thị Bích Ngân ĐT: 0351 3829.000  DĐ: 0912.787.989 
PTT B. Lại Thị Giáng Hương ĐT: 0351 3843.501  DĐ: 0915.612.799 
Bưu điện huyện Bình Lục
B. Nguyễn Thị Hằng ĐT: 0351 3860.479  DĐ: 0915.612.378 
PGĐ B. Dương Quế Anh    
Bưu điện huyện Duy Tiên
Ô. Nguyễn Khải Hoàn ĐT: 0351 3611.999  DĐ: 0912.078.906 
PGĐ B. Đinh Thị Song Thanh   DĐ: 0912.877.007
Bưu điện huyện Lý Nhân
Ô. Đinh Quý Sơn ĐT: 0351 3870.001  DĐ: 0913.289.088
Bưu điện huyện Kim Bảng
Ô. Nguyễn Mạnh Cường ĐT: 0351 3515.688  DĐ: 0915.608.688 
PGĐ B. Trần Thị Liễu    DĐ: 0917.249.515
Bưu điện huyện Thanh Liêm
B. Nguyễn Thị Tám ĐT: 0351 3880.162  DĐ: 0915.611.779 
PGĐ B.Phạm Kiều Anh ĐT: 0351 3770.770  DĐ: 0912.927.929

 

Bưu điện tỉnh Hà Nam
Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 05/11/2014
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.3
2- Kỳ hạn 13 tháng6.5
3- Kỳ hạn 24 tháng6.5
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 8
Lượt truy cập thứ: 160108