TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM

Bưu điện tỉnh Hà Nam là doanh nghiệp Nhà nước, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập ngày 01 tháng 07 năm 1997. Thực hiện mô hình đổi mới và phương án chia tách Bưu chính - Viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ngày 01 tháng 01 năm 2008 Bưu điện tỉnh Hà Nam được chia tách thành hai đơn vị mới là Bưu điện tỉnh Hà Nam và Viễn thông Hà Nam. Bưu điện tỉnh Hà Nam (mới) đi vào hoạt động theo Quyết định số 546/QĐ-TCCB/HĐQT của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Với phương án kinh doanh mới, kinh doanh đa ngành nghề hy vọng sẽ đem lại lợi ích cho khách hàng.

Ngành, nghề kinh doanh của Bưu điện tỉnh Hà Nam:

Mã số doanh nghiệp: 0700.255.606

Đăng ký: ngày 24 tháng 11 năm 2008

- Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạmg bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước.

- Tham gia các hoạt động cung cấp các dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được nhà nước cho phép.

- Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

- Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.

- Kinh doanh các dịch vụ trên mạng theo quy định của pháp luật.

- Kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá theo quy định của pháp luật; kinh doanh các dịch vụ logistics.

- Mua, bán, sửa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy.

- Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hoá dịch vụ khác.

- Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

- In, sao bản ghi các loại; Xuất bản; Kinh doanh xuất bản phẩm.

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, quảng cáo.

- Sản xuất giấy và các sản phẩm về giấy theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, nghiên cứu thị trường, xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

- Thiết kế, xây dựng công trình, hàng mục công trình trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Bưu điện tỉnh Hà Nam
Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 10/04/2015
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.8
2- Kỳ hạn 24 tháng7.2
3- Kỳ hạn 36 tháng7.4
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 16
Lượt truy cập thứ: 621836