TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM
  Dịch vụ Bưu chính chuyển phát   Dịch vụ Phát trong ngày
Dịch vụ Phát trong ngày

 Dịch vụ PTN là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển các loại bưu gửi và phát đến địa chỉ người nhận trong cùng ngày gửi hoặc phát theo thời gian thỏa thuận với người gửi. Bưu gửi PTN được nhận gửi tại giao dịch của bưu điện hoặc tại địa chỉ thao yêu cầu người gửi bằng một trong 2 phương thức sau:

 - Ký gửi theo hợp đồng: Người gửi ký hợp đồng với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ PTN, có thỏa thuận riêng về việc nhận gửi, phát bưu gửi và phương thức thanh toán cước dịng vụ.

  - Ký gửi thông thường: Người gửi ký bưu gửi PTN qua Bưu điện và không có hợp đồng thỏa thuận trước. Người gửi thanh toán ngay các khoản cước sử dụng dịch vụ phát sinh.

 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

  - Dịch vụ PTN được áp dụng cho các bưu gửi trong nước.

  - Bưu gửi PTN trong ngày chỉ được trao đổi trong phạm vi các bưu cục cóa mở dịch vụ PTN Trong ngày.

  - Bưu gửi PTN Thỏa thuận được trao đổi tới tất cả các tỉnh, thành phố theo phạm vi phát do các bưu điện tỉnh, thành phố thỏa thuận để áp ứng nhu cầu chuyển phát của người gửi.

 2. Phân loại bưu gửi PTN: Bưu gửi PTN được chia làm 2 loại, căn cứ theo nội dung của vật phẩm, hàng hóa:

  - Loại bưu gửi có nội dung là thư, tài liệu ký hiệu là "D".

  - Loại bưu gửi có nội dung không phải là tài liệu (ví dụ: hàng hóa, mẫu hàng, quà biếu...) ký hiệu là "M".

  * Kích thước:

    - Kích thước thông thường: bất kỳ chiều nào của bưu gửi PTN không vượt quá 1,5 m và tổng chiếu dài cộng với cho vi lớn nhất (không đo qua chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Kích thước tối thiểu là: 14cm x 9cm.

    - Trường hợp bưu gửi PTN có kích thước lớn hơn kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh. Bưu gửi cồng kềnh chỉ được chấp nhận vận chuyển bằng đường bộ (Tổng công ty có quy định riêng).

  * Khối lượng:

    - Khối lượng của bưu gửi PTN không quá 30 kg.

    - Bưu gửi PTN là hàng hóa nguyên khối không thể tách rời có khối lượng lớn hơn 30 kg có thể được chấp nhận với điều kiện kích thước không vượt quá giới hạn thông thường nêu trên.

 3. Hình thức và thời gian nhận gửi:

 3.1 Hình thức nhận gửi: Bưu gửi PTN được nhận gửi tại giao dịch của bưu điện hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu người gửi bằng một trong 2 phương thức sau:

   a. Ký gửi theo hợp đồng: Người gửi ký hợp đồng với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ PTN, có thỏa thuận riêng về việc nhận gửi, phát bưu gửi và phương thức thanh toán cước dịng vụ.

  b. Ký gửi thông thường: Người gửi ký bưu gửi PTN qua Bưu điện và không có hợp đồng thỏa thuận trước. Người gửi thanh toán ngay các khoản cước sử dụng dịch vụ phát sinh.

 3.2 Thời gian chấp nhận bưu gửi PTN Trong ngày: Thời gian chấp nhận bưu gửi được xác định trên cơ sở phải đảm bảo chỉ tiêu thời gian phát bưu gửi trong ngày ký gửi.

 4. Các dịch vụ đặc biệt sử dụng đối với dịch vụ PTN

  a. Các dịch vụ đặc biệt:

    - Dịch vụ "Phát tận tay".

    - Dịch vụ "Báo phát" (chỉ áp dụng đối với bưu gửi PTN Thỏa thuận).

    - Dịch vụ "Khai giá".

  b. Người gửi có thể sử dụng đồng thời các dịch vụ đặc biệt đối với bưu gửi PTN.

Cước dịch vụ   
 Các dịch vụ đã đăng
  Dịch vụ Bưu phẩm thường
  Dịch vụ Bưu kiện
  Các dịch vụ gia tăng giá trị
  Dịch vụ Điện hoa
  Dịch vụ Phát hành báo chí
  Dịch vụ Chuyển phát nhanh (EMS)
  Dịch vụ Chuyển quà tặng nội tỉnh
  Thời hạn khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại các dịch vụ Bưu chính
  Bưu phẩm bảo đảm
  Chuyển phát các dịch vụ hành chính công

BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM - RẤT HÂN HẠNH
ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !

Hỗ trợ khách hàng - Tel: 0351.3843.501 - Fax: 0351.3853.410
Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 10/04/2015
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.8
2- Kỳ hạn 24 tháng7.2
3- Kỳ hạn 36 tháng7.4
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 5
Lượt truy cập thứ: 632875