TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM
  Dịch vụ Hậu cần Bưu chính
Dịch vụ DATAPOST

Dựa trên sự lai ghép công nghệ giữa Bưu chính - Tin học - Viễn thông, DATAPOST được xem như công nghệ chuyển thư tín của thế kỷ 21, DATAPOST đem lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp thường xuyên chuyển thông tin qua thư tín tới nhiều khách hàng với số lượng lớn và thời gian ngắn.   

Dịch vụ Phát hàng thu tiền (COD)

- Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ bưu chính khác để uỷ thác Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

- Giá trị tối đa của 1 bưu gửi là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)

Dịch vụ Bưu phẩm không địa chỉ

Dịch vụ Bưu phẩm không địa chỉ (BPKĐC) là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm trong đó, người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng khách hàng và khu vực phát.   

Dịch vụ Bưu chính Uỷ thác

Dịch vụ Bưu chính uỷ thác (Consignment Service) là dịch vụ khách hàng thoả thuận và uỷ quyền cho Bưu điện thực hiện một phần hay toàn bộ việc chấp nhận , điều phối và chuyển phát vật phẩm hàng hoá của họ với các yêu cầu về địa điểm, phương tiện vận chuyển, thời gian giao nhận và các yêu cầu đặc biệt khác.

Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 10/04/2015
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.8
2- Kỳ hạn 24 tháng7.2
3- Kỳ hạn 36 tháng7.4
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 9
Lượt truy cập thứ: 621822