TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM
  Dịch vụ Bưu chính chuyển phát   Dịch vụ Phát hành báo chí
Dịch vụ Phát hành báo chí

 1. Khái niệm dịch vụ PHBC:

Phát hành báo chí (PHBC) là dịch vụ tổ chức nhận đặt mua, bán lẻ và chuyển, phát "báo chí in" xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam từ nơi cung cấp báo chí đến khách hàng.

2. Nhận đặt mua báo chí dài hạn: Là phương thức bán báo chí cho khách hàng theo quy định về thời hạn đặt mua dài hạn.
 
3. Bán lẻ báo chí: Là phương thức bán báo chí cho khách hàng theo từng số, khách hàng mua số nào trả tiền số đó theo giá bán lẻ. Nếu khách hàng mua một số kỳ liên tục nhưng chưa đủ thời hạn đặt mua dài hạn tối thiểu, trả đủ tiền ngay khi đặt mua và được phát báo đến địa chỉ thì gọi là bán lẻ hẹn ước.
 
4. Quy định thời hạn đặt mua các loại báo chí dài hạn:
- Báo, chí xuất bản hàng ngày, hàng tuần, tháng 1 kỳ trở lên, thời hạn tối thiểu là một tháng và phải tròn tháng.
- Báo, chí xuất bản 2 đến 3 tháng một kỳ thời hạn tối thiểu là 3 tháng (theo quý hoặc các tháng phải liên tiếp).
- Tạp chí xuất bản 6 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 6 tháng (từ tháng 01 đến tháng 6 hặc từ tháng 7 đến tháng 12).
- Trường hợp khách hàng đặt mua dài hạn nhưng có một thời hạn kèm theo không tròn tháng, thì phần không tròn tháng được chấp nhận mua lẻ hẹn ước.
- Báo chí nhập khẩu thời hạn đặt mua tối thiểu là 6 tháng.

 

Cước dịch vụ   
 Các dịch vụ đã đăng
  Dịch vụ Bưu phẩm thường
  Dịch vụ Bưu kiện
  Các dịch vụ gia tăng giá trị
  Dịch vụ Điện hoa
  Dịch vụ Phát trong ngày
  Dịch vụ Chuyển phát nhanh (EMS)
  Dịch vụ Chuyển quà tặng nội tỉnh
  Thời hạn khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại các dịch vụ Bưu chính
  Bưu phẩm bảo đảm
  Chuyển phát các dịch vụ hành chính công

BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ NAM - RẤT HÂN HẠNH
ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !

Hỗ trợ khách hàng - Tel: 0351.3843.501 - Fax: 0351.3853.410
Lãi suất tiết kiệm Bưu điện
Áp dụng từ ngày: 10/04/2015
STTKỳ hạnLãi suất (% năm)
1- Kỳ hạn 12 tháng6.8
2- Kỳ hạn 24 tháng7.2
3- Kỳ hạn 36 tháng7.4
Dịch vụ Mới
Thông tin truy cập
Đang Online: 6
Lượt truy cập thứ: 637873